Преглед на файлове

Add missing PDF extraction support

tags/20180716
Sam Black преди 3 години
родител
ревизия
7ba93fd441
Подписан от: samwwwblack GPG ключ ID: 0FF0223994EA47D8
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 3 реда
  1. +5
    -3
      README.rst
  2. +2
    -0
      vowel.yaml

+ 5
- 3
README.rst Целия файл

@@ -24,10 +24,12 @@ Requirements
Software
--------

- PostgreSQL (9.4 or greater)
- Redis (2.6 or greater)
- Python 3 (3.4 or greater)
- PostgreSQL (9.5 or greater)
- Redis (3.2 or greater)
- Python 3 (3.5 or greater)
- LibreOffice (5.0 or greater)
- Poppler (poppler-glib 0.45 or greater)
- Python 3 GOBject

Hardware
--------


+ 2
- 0
vowel.yaml Целия файл

@@ -17,6 +17,8 @@ image:
pkglist:
- python3-lxml
- libreoffice-impress
- poppler-glib
- python3-gobject
- copy:
src: ../vowel
dest: /srv/vowel


Зареждане…
Отказ
Запис