Import translations

master
Sam Black 3 years ago
parent fb6074edaa
commit e234642d5e
Signed by: samwwwblack
GPG Key ID: 0FF0223994EA47D8
 1. 2
    languages/woo-product-bundle-de_DE.po
 2. BIN
    languages/woo-product-bundle-pl_PL.mo
 3. 745
    languages/woo-product-bundle-pl_PL.po
 4. BIN
    languages/woo-product-bundle-ru_RU.mo
 5. 738
    languages/woo-product-bundle-ru_RU.po
 6. 574
    languages/woo-product-bundle.pot

@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "Bundle-Preis:"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:58
msgid "Add to cart"
msgstr "In den warenkorb"
msgstr "In den Warenkorb"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:60
msgid "Select options"

@ -0,0 +1,745 @@
# Copyright (C) 2019 WPClever.net
# This file is distributed under the same license as the WPC Product Bundles for WooCommerce plugin.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WPC Product Bundles for WooCommerce 3.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://wordpress.org/support/plugin/woo-product-"
"bundle\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-23T07:44:49+00:00\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-05 19:40+0100\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Domain: woo-product-bundle\n"
"Last-Translator: \n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 "
"|| n%100>14) ? 1 : 2);\n"
"Language: pl_PL\n"
#. Plugin Name of the plugin
msgid "WPC Product Bundles for WooCommerce"
msgstr "WPC Pakiety produktów dla WooCommerce"
#. Plugin URI of the plugin
msgid "https://wpclever.net/"
msgstr "https://wpclever.net/"
#. Description of the plugin
msgid ""
"WPC Product Bundles is a plugin help you bundle a few products, offer them "
"at a discount and watch the sales go up!"
msgstr ""
"WPC Pakiety produktów to wtyczka, która pomaga ci łączyć kilka produktów, "
"oferować je ze zniżką i obserwować wzrost sprzedaży!"
#. Author of the plugin
msgid "WPClever.net"
msgstr "WPClever.net"
#. Author URI of the plugin
msgid "https://wpclever.net"
msgstr ""
#: index.php:69 index.php:95 index.php:1113 index.php:1136
msgid "Add to cart"
msgstr "Dodaj do koszyka"
#: index.php:75 index.php:1119
msgid "Select options"
msgstr "Wybierz opcję"
#: index.php:82 index.php:1125
msgid "Read more"
msgstr "Czytaj więcej"
#: index.php:617
msgid "Once Every 5 Minutes"
msgstr "Raz co 5 minut"
#: index.php:759
msgid "Product Bundles"
msgstr "Pakiety produktów"
#: index.php:770 index.php:2093
msgid "WPC Product Bundles"
msgstr "WPC Pakiety Produktów"
#: index.php:773
msgid ""
"Thank you for using our plugin! If you are satisfied, please reward it a "
"full five-star %s rating."
msgstr ""
"Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki! Jeśli jesteś zadowolony, proszę "
"nagrodzić go pełną pięciogwiazdkową %s oceną."
#: index.php:776
msgid "Reviews"
msgstr "Recenzje"
#: index.php:778
msgid "Changelog"
msgstr ""
#: index.php:780
msgid "Discussion"
msgstr "Dyskusja"
#: index.php:787
msgid "How to use?"
msgstr "Jak tego używać?"
#: index.php:791 index.php:1449
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: index.php:795
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
#: index.php:799 index.php:1450
msgid "Premium Version"
msgstr "Wersja premium"
#: index.php:807
msgid ""
"When creating the product, please choose product data is \"Smart Bundle\" "
"then you can see the search field to start search and add products to the "
"bundle."
msgstr ""
"Podczas tworzenia produktu wybierz dane produktu „Inteligentny pakiet”, a "
"następnie zobaczysz pole wyszukiwania, aby rozpocząć wyszukiwanie i dodać "
"produkty do pakietu."
#: index.php:819
msgid "General"
msgstr "Główne"
#: index.php:823
msgid "Price format"
msgstr "Format ceny"
#: index.php:826
msgid "From min price"
msgstr "Od minimalnej ceny"
#: index.php:827
msgid "Min price only"
msgstr "Tylko ceny minimalne"
#: index.php:828
msgid "Min - max"
msgstr ""
#: index.php:829
msgid "Regular and sale price"
msgstr "Ceny standardowe i przeceny"
#: index.php:832
msgid "Choose the price format for bundle on the shop page."
msgstr "Wybierz format ceny dla pakietu na stronie sklepu."
#: index.php:838 index.php:1849 index.php:1872 index.php:2191
msgid "Bundled products"
msgstr "Pakiety produktów"
#: index.php:842 index.php:1058
msgid "Position"
msgstr "Pozycja"
#: index.php:847
msgid "Above the add to cart button"
msgstr "Ponad przyciskiem \"dodaj do koszyka\""
#: index.php:851
msgid "Below the add to cart button"
msgstr "Poniżej przycisku \"dodaj do koszyka\""
#: index.php:855
msgid "Below the title"
msgstr "Poniżej tytułu"
#: index.php:859
msgid "Below the price"
msgstr "Poniżej ceny"
#: index.php:863
msgid "Below the excerpt"
msgstr "Poniżej fragmentu"
#: index.php:867 index.php:1071
msgid "In a new tab"
msgstr "W nowej zakładce"
#: index.php:871 index.php:1075
msgid "No (hide it)"
msgstr "Nie (ukryj to)"
#: index.php:874
msgid "Choose the position to show the bundled products list."
msgstr "Wybierz pozycję wyświetlania listy pakietów produktów."
#: index.php:879
msgid "Variations selector"
msgstr "Selektor wariantów"
#: index.php:884
msgid "Default"
msgstr "Domyślne"
#: index.php:888
msgid "Use WPC Variations Radio Buttons"
msgstr "Użyj WPC Variations Radio Buttons"
#: index.php:897
msgid "Show thumbnail"
msgstr "Pokaż miniaturkę"
#: index.php:902 index.php:917 index.php:932 index.php:995 index.php:1013
#: index.php:1169 index.php:1203 index.php:1234 index.php:1249 index.php:1265
#: index.php:1281 index.php:1297 index.php:1318 index.php:1335
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: index.php:906 index.php:921 index.php:936 index.php:959 index.php:982
#: index.php:999 index.php:1021 index.php:1173 index.php:1192 index.php:1207
#: index.php:1238 index.php:1253 index.php:1269 index.php:1285 index.php:1301
#: index.php:1322 index.php:1339
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: index.php:912
msgid "Show quantity"
msgstr "Pokaż ilość"
#: index.php:927
msgid "Show short description"
msgstr "Pokaż krótki opis"
#: index.php:942
msgid "Show price"
msgstr "Pokaż cenę"
#: index.php:947
msgid "Price"
msgstr "Cena"
#: index.php:951
msgid "Price HTML"
msgstr "Cena HTML"
#: index.php:955
msgid "Subtotal"
msgstr "Suma częściowa"
#: index.php:965
msgid "Link to individual product"
msgstr "Link do indywidualnego produktu"
#: index.php:970
msgid "Yes, open in the same tab"
msgstr "Tak, otwórz tę samą zakładkę"
#: index.php:974
msgid "Yes, open in the new tab"
msgstr "Tak, otwórz w nowej zakładce"
#: index.php:978
msgid "Yes, open quick view popup"
msgstr "Tak, otwórz popup szybkiego podglądu"
#: index.php:990
msgid "Change image"
msgstr "Zmień obraz"
#: index.php:1003
msgid ""
"Change the main product image when choosing the variation of bundled "
"products."
msgstr ""
"Zmień główny obraz produktu przy wyborze wariantów produktów w pakiecie."
#: index.php:1008
msgid "Change price"
msgstr "Zmień cenę"
#: index.php:1017
msgid "Yes, custom selector"
msgstr "Tak, selektor niestandardowy"
#: index.php:1028
msgid ""
"Change the main product price when choosing the variation of bundled "
"products. It uses JavaScript to change product price so it is very dependent "
"on theme’s HTML. If it cannot find and update the product price, please "
"contact us and we can help you find the right selector or adjust the JS file."
msgstr ""
"Zmień główną cenę produktu, wybierając wariant produktów w pakiecie. Używa "
"JavaScript do zmiany ceny produktu, więc jest bardzo zależna od HTML motywu. "
"Jeśli nie może znaleźć i zaktualizować ceny produktu, skontaktuj się z nami, "
"a pomożemy Ci znaleźć odpowiedni selektor lub dostosować plik JS."
#: index.php:1033
msgid "Total text"
msgstr "Tekst podsumowania"
#: index.php:1036
msgid "Bundle price:"
msgstr "Cena pakietu:"
#: index.php:1040
msgid "Saved text"
msgstr "Zapisany tekst"
#: index.php:1043 index.php:1414
msgid "(saved [d])"
msgstr ""
#: index.php:1045
msgid "Use [d] to show the saved percentage or amount."
msgstr "Użyj [d], aby wyświetlić zapisany procent lub kwotę."
#: index.php:1051 index.php:2199
msgid "Bundles"
msgstr "Pakiety"
#: index.php:1054
msgid "Settings for bundles on the single product page."
msgstr "Ustawienia pakietów na stronie pojedynczego produktu."
#: index.php:1063
msgid "Above add to cart button"
msgstr "Powyżej przycisk \"dodaj do koszyka\""
#: index.php:1067
msgid "Below add to cart button"
msgstr "Poniżej przycisk \"dodaj do koszyka\""
#: index.php:1078
msgid "Choose the position to show the bundles list."
msgstr "Wybierz pozycję, aby wyświetlić listę pakietów."
#: index.php:1084 index.php:2385
msgid "Before text"
msgstr "Przed tekstem"
#: index.php:1088
msgid "The text before bundles"
msgstr "Tekst przed pakietem"
#: index.php:1093 index.php:2394
msgid "After text"
msgstr "Tekst za"
#: index.php:1097
msgid "The text after bundles"
msgstr "Tekst za pakietem"
#: index.php:1102
msgid "\"Add to Cart\" button labels"
msgstr "Etykiety przycisku \"Dodaj do koszyka\""
#: index.php:1105
msgid "Leave blank if you want to use the default text and can be translated."
msgstr ""
"Pozostaw puste, jeśli chcesz użyć domyślnego tekstu i można go przetłumaczyć."
#: index.php:1109
msgid "Archive/shop page"
msgstr "Archiwum / strona sklepu"
#: index.php:1115
msgid "For purchasable bundle."
msgstr "Do kupienia pakietu."
#: index.php:1121
msgid "For purchasable bundle and has variable product(s)."
msgstr "Dla pakietu do kupienia i ma zmienne produkt(y)."
#: index.php:1127
msgid "For un-purchasable bundle."
msgstr "Dla pakietu, którego nie można kupić."
#: index.php:1132
msgid "Single product page"
msgstr "Strona pojedynczego produktu"
#: index.php:1141
msgid "Cart & Checkout"
msgstr "Koszyk i kasa"
#: index.php:1145
msgid "Cart contents count"
msgstr "Zawartość koszyka się liczy"
#: index.php:1150
msgid "Bundle only"
msgstr "Tylko pakiet"
#: index.php:1154
msgid "Bundled products only"
msgstr "Tylko produkty w pakiecie"
#: index.php:1158
msgid "Both bundle and bundled products"
msgstr "Zarówno pakiet, jak i produkty w pakiecie"
#: index.php:1164
msgid "Hide bundle name before bundled products"
msgstr "Ukryj nazwę pakietu przed dołączonymi produktami"
#: index.php:1179
msgid "Hide bundled products on cart & checkout page"
msgstr "Ukryj dołączone produkty na stronie koszyka i kasy"
#: index.php:1184
msgid "Yes, just show the main product"
msgstr "Tak, po prostu pokaż główny produkt"
#: index.php:1188
msgid "Yes, but show bundled product names under the main product"
msgstr "Tak, ale pokaż nazwy produktów w pakiecie w głównym produkcie"
#: index.php:1198
msgid "Hide bundled products on mini-cart"
msgstr "Ukryj dołączone produkty na mini-koszyku"
#: index.php:1211
msgid "Hide bundled products, just show the main product on mini-cart."
msgstr ""
"Ukryj dołączone produkty, po prostu pokaż główny produkt na mini-koszyku."
#: index.php:1217 index.php:2248
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
#: index.php:1221
msgid "Search limit"
msgstr "Limit wyszukania"
#: index.php:1229
msgid "Search by SKU"
msgstr "Szukaj po SKU"
#: index.php:1244
msgid "Search by ID"
msgstr "Szukaj po ID"
#: index.php:1256
msgid "Search by ID when only entered the numeric."
msgstr "Wyszukaj według ID, gdy wprowadzono tylko cyfrę."
#: index.php:1260
msgid "Search exact"
msgstr "Szukaj dokładnie"
#: index.php:1272
msgid "Match whole product title or content?"
msgstr "Dopasować cały tytuł lub treść produktu?"
#: index.php:1276
msgid "Search sentence"
msgstr "Wyszukaj zdanie"
#: index.php:1288
msgid "Do a phrase search?"
msgstr "Czy wyszukiwać frazy?"
#: index.php:1292
msgid "Accept same products"
msgstr "Zaakceptuj te same produkty"
#: index.php:1304
msgid "If yes, a product can be added many times."
msgstr "Jeśli tak, produkt można dodać wiele razy."
#: index.php:1309
msgid "Advance"
msgstr "Zaawansowane"
#: index.php:1313 index.php:1373
msgid "Price sync"
msgstr "Synchronizacja cen"
#: index.php:1325
msgid ""
"Enable this option to change the bundle price automatically when changing "
"the price of the bundled product. You also can do it by manually on the "
"Tools tab."
msgstr ""
"Włącz tę opcję, aby automatycznie zmieniać cenę pakietu przy zmianie ceny "
"pakietu. Możesz to również zrobić ręcznie w karcie Narzędzia."
#: index.php:1330
msgid "Price update"
msgstr "Aktualizacja ceny"
#: index.php:1342
msgid ""
"Enable this option to show the update price tool in each product. Use this "
"tool to update the price for all bundles contain the current product."
msgstr ""
"Włącz tę opcję, aby pokazać narzędzie ceny aktualizacji w każdym produkcie. "
"Użyj tego narzędzia, aby zaktualizować cenę dla wszystkich pakietów "
"zawierających bieżący produkt."
#: index.php:1349
msgid "Update Options"
msgstr "Opcje aktualizacji"
#: index.php:1362
msgid "Product bundles"
msgstr "Pakiety produktów"
#: index.php:1367
msgid "View all product bundles"
msgstr "Wyświetl wszystkie pakiety produktów"
#: index.php:1378
msgid "Update price for all bundles"
msgstr "Zaktualizuj cenę wszystkich pakietów"
#: index.php:1381
msgid ""
"The bundle price will be updated every 5 minutes automatically, you can "
"click to update immediately."
msgstr ""
"Cena pakietu będzie aktualizowana co 5 minut automatycznie, możesz kliknąć, "
"aby zaktualizować natychmiast."
#: index.php:1409
msgid ""
"Please select some product options before adding this bundle to the cart."
msgstr ""
"Wybierz niektóre opcje produktu przed dodaniem tego pakietu do koszyka."
#: index.php:1410
msgid ""
"Please choose at least one product before adding this bundle to the cart."
msgstr ""
"Wybierz przynajmniej jeden produkt przed dodaniem tego pakietu do koszyka."
#: index.php:1411
msgid ""
"Please choose at least [min] in the whole products before adding this bundle "
"to the cart."
msgstr ""
"Przed dodaniem tego pakietu do koszyka wybierz przynajmniej [min] we "
"wszystkich produktach."
#: index.php:1412
msgid ""
"Please choose maximum [max] in the whole products before adding this bundle "
"to the cart."
msgstr ""
"Przed dodaniem tego pakietu do koszyka wybierz maksymalne [maks.] We "
"wszystkich produktach."
#: index.php:1466
msgid "Premium support"
msgstr "Wsparcie premium"
#: index.php:1559
msgid "Have an error when adding this bundle to the cart."
msgstr "Wystąpił błąd podczas dodawania tego pakietu do koszyka."
#: index.php:1565 index.php:1582
msgid "\"%s\" has not enough stock."
msgstr "\"%s\" ma za mało zapasów."
#: index.php:1566 index.php:1573 index.php:1583 index.php:1591
msgid "You cannot add this bundle to the cart."
msgstr "Nie możesz dodać tego pakietu do koszyka."
#: index.php:1572
msgid "You cannot add another \"%s\" to your cart."
msgstr "Nie możesz dodać kolejnego \"%s\" do koszyka."
#: index.php:1590
msgid "\"%s\" is protected and cannot be purchased."
msgstr "\"%s\" jest chroniony i nie można go kupić."
#: index.php:1974
msgid "(bundled in %s)"
msgstr "(w pakiecie w %s)"
#: index.php:2086
msgid "No results found for \"%s\""
msgstr "Nie znaleziono wyników dla \"%s\""
#: index.php:2108
msgid ""
"Update price for all bundles contains this product. The progress time based "
"on the number of your bundles."
msgstr ""
"Aktualizacja ceny dla wszystkich pakietów zawiera ten produkt. Czas postępu "
"zależy od liczby twoich pakietów."
#: index.php:2111
msgid "Update Price"
msgstr "Zaktualizuj cenę"
#: index.php:2115
msgid "Invalid product to use this tool!"
msgstr "Nieprawidłowy produkt, aby użyć tego narzędzia!"
#: index.php:2118
msgid "This box content just appears after you publish the product."
msgstr "Ta zawartość pudełka pojawia się po opublikowaniu produktu."
#: index.php:2162 index.php:2217
msgid "Smart bundle"
msgstr "Inteligentny pakiet"
#: index.php:2169
msgid "Bundled Products"
msgstr "Produkty w pakiecie"
#: index.php:2250
msgid "settings"
msgstr "ustawienia"
#: index.php:2255
msgid "searching..."
msgstr "szukam..."
#: index.php:2257
msgid "Type any keyword to search"
msgstr "Wpisz dowolne słowo kluczowe do wyszukania"
#: index.php:2263
msgid "Selected"
msgstr "Wybrane"
#: index.php:2292
msgid "Regular price"
msgstr "Cena regularna"
#: index.php:2298
msgid "Fixed price"
msgstr "Cena stała"
#: index.php:2302
msgid "Disable auto calculate price?"
msgstr "Wyłączyć automatyczne obliczanie ceny?"
#: index.php:2302
msgid "If checked, %s click here to set price %s by manually."
msgstr "Jeśli zaznaczone, %s kliknij tutaj, aby ręcznie ustawić cenę %s."
#: index.php:2306
msgid "Discount"
msgstr "Przecena"
#: index.php:2313
msgid "% or amount"
msgstr "% lub kwota"
#: index.php:2319
msgid "If you fill both, the amount will be used."
msgstr "Jeśli wypełnisz oba, kwota zostanie wykorzystana."
#: index.php:2323
msgid "Optional products"
msgstr "Produkty opcjonalne"
#: index.php:2327
msgid "Buyer can change the quantity of bundled products?"
msgstr "Kupujący może zmienić ilość produktów w pakiecie?"
#: index.php:2331
msgid "Limit of each item"
msgstr "Limit każdej pozycji"
#: index.php:2335
msgid "Use default quantity as min?"
msgstr "Używać domyślnej ilości jako min?"
#: index.php:2347
msgid "Limit of whole items"
msgstr "Limit wszystkich przedmiotów"
#: index.php:2360
msgid "Shipping fee"
msgstr "Opłata przewozowa"
#: index.php:2363
msgid "Apply to the whole bundle"
msgstr "Zastosuj do całego pakietu"
#: index.php:2364
msgid "Apply to each bundled product"
msgstr "Zastosuj do każdego produktu w pakiecie"
#: index.php:2369
msgid "Manage stock"
msgstr "Zarządzaj zapasami"
#: index.php:2373
msgid "Enable stock management at bundle level?"
msgstr "Włączyć zarządzanie zapasami na poziomie pakietu?"
#: index.php:2377
msgid "Custom display price"
msgstr "Niestandardowa cena wyświetlana"
#: index.php:2389
msgid "The text before bundled products"
msgstr "Tekst przed dołączonymi produktami"
#: index.php:2398
msgid "The text after bundled products"
msgstr "Tekst po dołączonych produktach"
#: index.php:2424
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: index.php:2426
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: index.php:2431
msgid "Default quantity"
msgstr "Domyślna ilość"
#: index.php:2643 index.php:2685
msgid "From"
msgstr "Od"
#: index.php:2736
msgid ""
"The bundle \"%s\" could not be added to your cart from order again button. "
"Please buy it directly."
msgstr ""
"Nie można dodać pakietu \"%s\" do koszyka z przycisku zamówienia ponownie. "
"Proszę kupić bezpośrednio."
#: index.php:2874
msgid "Choose"
msgstr "Wybierz"
#: index.php:2880
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: index.php:3108
msgid "Bundle(s) low in stock"
msgstr "Pakiet(y) niski stan w magazynie"
#: index.php:3113
msgid "%s is low in stock."
msgstr "%s niski stan w magazynie."
#: index.php:3116
msgid "%1$s is low in stock. There are %2$d left."
msgstr "%1$s niski stan w magazynie. Pozostało %2$d "
#: index.php:3134
msgid "Bundle(s) out of stock"
msgstr "Pakiet(y) niedostępny"
#: index.php:3139 index.php:3142
msgid "%s is out of stock."
msgstr "%s jest niedostępny(e)"

@ -0,0 +1,738 @@
# Copyright (C) 2019 WPC Product Bundles for WooCommerce
# This file is distributed under the same license as the WPC Product Bundles for WooCommerce package.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WPC Product Bundles for WooCommerce\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_ex:1,2c;_n:1,2;_n_noop:1,2;_nx:1,2,4c;"
"_nx_noop:1,2,3c;_x:1,2c;esc_attr__;esc_attr_e;esc_attr_x:1,2c;esc_html__;"
"esc_html_e;esc_html_x:1,2c\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : 2);\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Language-Team: \n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
"Last-Translator: \n"
"Language: ru_RU\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
"X-Poedit-SearchPathExcluded-0: *.js\n"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:69,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:90,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:995,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1018
msgid "Add to cart"
msgstr "В корзину"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:74,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1001
msgid "Select options"
msgstr "Выбрать опции"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:80,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1007
msgid "Read more"
msgstr "Подробнее"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:541
msgid "Once Every 5 Minutes"
msgstr "Каждые 5 минут"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:673,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:673
msgid "Product Bundles"
msgstr "Комплекты товаров"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:684,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1848
msgid "WPC Product Bundles"
msgstr "WPC Product Bundles"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:687
msgid ""
"Thank you for using our plugin! If you are satisfied, please reward it a "
"full five-star %s rating."
msgstr ""
"Спасибо за использование нашего плагина! Если вы удовлетворены, пожалуйста, "
"вознаградите его полный пятизвездочный рейтинг %s."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:690
msgid "Reviews"
msgstr "Обзоры"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:692
msgid "Changelog"
msgstr "Изменения"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:694
msgid "Discussion"
msgstr "Обсуждение"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:701
msgid "How to use?"
msgstr "Как использовать?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:705,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1313
msgid "Settings"
msgstr "Настройки"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:709
msgid "Tools"
msgstr "Инструменты"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:714
msgid "Premium Version"
msgstr "Премиум версия"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:718
msgid "Premium Support"
msgstr "Премиум поддержка"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:726
msgid ""
"When creating the product, please choose product data is \"Smart Bundle\" "
"then you can see the search field to start search and add products to the "
"bundle."
msgstr ""
"При создании продукта, пожалуйста, выберите данные о продукте \"Smart Bundle"
"\", то вы можете увидеть поле поиска, чтобы начать поиск и добавить продукты "
"в комплект."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:738
msgid "General"
msgstr "Общее"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:742
msgid "Price format"
msgstr "Формат цены"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:745
msgid "From min price"
msgstr "Менимальная цена от"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:746
msgid "Min price only"
msgstr "Только мин. цена"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:747
msgid "Min - max"
msgstr "Мин.-Макс."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:748
msgid "Regular and sale price"
msgstr "Обычная цена и цена распродажи"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:751
msgid "Choose the price format for bundle on the shop page."
msgstr "Выберите формат цены комплекта на странице магазина"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:757,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1698,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1721,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1934
msgid "Bundled products"
msgstr "Товары в комплекте"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:761,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:940
msgid "Position"
msgstr "Позиция"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:766,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:945
msgid "Above add to cart button"
msgstr "Выше кнопки добавления в корзину"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:770,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:949
msgid "Below add to cart button"
msgstr "Ниже кнопки добавления в корзину"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:774,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:953
msgid "In a new tab"
msgstr "В новой вкладке"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:778,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:957
msgid "No (hide it)"
msgstr "Нет (спрятать)"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:781
msgid "Choose the position to show the bundled products list."
msgstr "Позиция для показа списка комплектов"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:786
msgid "Show thumbnail"
msgstr "Показать миниатюру"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:791,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:806,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:821,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:884,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:902,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1051,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1085,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1116,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1131,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1147,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1163,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1184,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1201
msgid "Yes"
msgstr "Да"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:795,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:810,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:825,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:848,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:871,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:888,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:906,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1055,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1074,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1089,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1120,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1135,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1151,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1167,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1188,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1205
msgid "No"
msgstr "Нет"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:801
msgid "Show quantity"
msgstr "Показать количество"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:816
msgid "Show short description"
msgstr "Показать короткое описание"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:831
msgid "Show price"
msgstr "Показать цену"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:836
msgid "Price"
msgstr "Цена"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:840
msgid "Price HTML"
msgstr "Цена HTML"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:844
msgid "Subtotal"
msgstr "Подитог"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:854
msgid "Link to individual product"
msgstr "Ссылка на отдельный товар"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:859
msgid "Yes, open in the same tab"
msgstr "Да, открыть в этой вкладке"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:863
msgid "Yes, open in the new tab"
msgstr "Да, открыть в новой вкладке"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:867
msgid "Yes, open quick view popup"
msgstr "Да, открыть всплывающее окно быстрого просмотра"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:879
msgid "Change image"
msgstr "Изменить изображение"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:892
msgid ""
"Change the main product image when choosing the variation of bundled "
"products."
msgstr "Изменить главное изображение при выборе вариантов в комплекте"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:897
msgid "Change price"
msgstr "Изменить цену"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:910
msgid ""
"Change the main product price when choosing the variation of bundled "
"products. It uses JavaScript to change product price so it is very dependent "
"on theme’s HTML. If it cannot find and update the product price, please "
"contact us and we can help you adjust the JS file."
msgstr ""
"Измените основную цену продукта при выборе вариации комплектных продуктов. "
"Он использует JavaScript, чтобы изменить цену продукта, поэтому он очень "
"зависит от HTML темы. Если он не может найти и обновить цену продукта, "
"пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы можем помочь вам настроить файл JS."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:915
msgid "Total text"
msgstr "Текст итога"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:918
msgid "Bundle price:"
msgstr "Цена комплекта:"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:922
msgid "Saved text"
msgstr "Сохраненный текст"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:925,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1280
msgid "(saved [d])"
msgstr "(сохранено [d])"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:927
msgid "Use [d] to show the saved percentage or amount."
msgstr "Используйте [d] для показа прогресса сохранения или количества"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:933,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1942
msgid "Bundles"
msgstr "Комплекты"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:936
msgid "Settings for bundles on the single product page."
msgstr "Настройки для комплектов на отдельной странице товара"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:960
msgid "Choose the position to show the bundles list."
msgstr "Позиция для показа списка комплектов"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:966,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2109
msgid "Before text"
msgstr "Текст перед"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:970
msgid "The text before bundles"
msgstr "Текст перед комплектами"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:975,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2118
msgid "After text"
msgstr "Текст после"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:979
msgid "The text after bundles"
msgstr "Текст после комплектов"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:984
msgid "\"Add to Cart\" button labels"
msgstr "Текст кнопки \"В корзину\""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:987
msgid "Leave blank if you want to use the default text and can be translated."
msgstr ""
"Оставьте пустым, если хотите использовать текст по-умолчанию и/или перевод "
#: woo-product-bundle-premium/index.php:991
msgid "Archive/shop page"
msgstr "Архив/Страница магазина"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:997
msgid "For purchasable bundle."
msgstr "Для покупаемых комплектов."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1003
msgid "For purchasable bundle and has variable product(s)."
msgstr "Для покупаемых комплектов имеющих вариативные товары."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1009
msgid "For un-purchasable bundle."
msgstr "Для непродаваемых комплектов."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1014
msgid "Single product page"
msgstr "Страница товара"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1023
msgid "Cart & Checkout"
msgstr "Корзина и оплата"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1027
msgid "Cart contents count"
msgstr "Счетчик содержимого корзины"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1032
msgid "Bundle only"
msgstr "Только комплект"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1036
msgid "Bundled products only"
msgstr "Только товары в комплекте"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1040
msgid "Both bundle and bundled products"
msgstr "Оба: комплект и товары комплекта"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1046
msgid "Hide bundle name before bundled products"
msgstr "Скрыть название комплекта перед товарами комплекта"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1061
msgid "Hide bundled products on cart & checkout page"
msgstr "Скрыть товары комплекта в корзине и на странице подтверждения"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1066
msgid "Yes, just show the main product"
msgstr "Да, просто показать основной товар"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1070
msgid "Yes, but show bundled product names under the main product"
msgstr "Да, и показать названия товаров комплекта под главным товаром"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1080
msgid "Hide bundled products on mini-cart"
msgstr "Скрыть товары комплекта в мини-корзине"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1093
msgid "Hide bundled products, just show the main product on mini-cart."
msgstr "Скрыть товары комплекта, показать главный товар в мини-корзине"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1099,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1972
msgid "Search"
msgstr "Поиск"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1103
msgid "Search limit"
msgstr "Ограничить поиск"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1111
msgid "Search by SKU"
msgstr "Искать SKU"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1126
msgid "Search exact"
msgstr "Точное соответствие"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1138
msgid "Match whole product title or content?"
msgstr "Для названия товара или содержимого?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1142
msgid "Search sentence"
msgstr "Искать предложение"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1154
msgid "Do a phrase search?"
msgstr "Искать фразу?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1158
msgid "Accept same products"
msgstr "Принять эти же товары"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1170
msgid "If yes, a product can be added many times."
msgstr "Если да, товар может быть добавлен несколько раз"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1175
msgid "Advance"
msgstr "Аванс"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1179,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1239
msgid "Price sync"
msgstr "Синхронизировать цену"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1191
msgid ""
"Enable this option to change the bundle price automatically when changing "
"the price of the bundled product. You also can do it by manually on the "
"Tools tab."
msgstr ""
"Включите, что бы изменять цену комплекта автоматически при изменении цены "
"товара в комплекте. Так же можно это сделать вручную на вкладке \"Инструменты"
"\"."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1196
msgid "Price update"
msgstr "Обновить цену"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1208
msgid ""
"Enable this option to show the update price tool in each product. Use this "
"tool to update the price for all bundles contain the current product."
msgstr ""
"Включите, что бы показать кнопку обновления цены в каждом товаре. "
"Используйте эту кнопку для обновления цен во всех комплектах, в которые "
"входит данный товар."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1215
msgid "Update Options"
msgstr "Опции обновления"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1228
msgid "Product bundles"
msgstr "Комплекты товаров"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1233
msgid "View all product bundles"
msgstr "Посмотреть все комплекты"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1244
msgid "Update price for all bundles"
msgstr "Обновить цену всех комплектов"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1247
msgid ""
"The bundle price will be updated every 5 minutes automatically, you can "
"click to update immediately."
msgstr ""
"Цена комплекта обновляется каждые 5 мин. автоматически, щелкните, чтобы "
"обновить сейчас."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1275
msgid ""
"Please select some product options before adding this bundle to the cart."
msgstr ""
"Пожалуйста, выберите опции товара перед добавлением комплекта в корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1276
msgid ""
"Please choose at least one product before adding this bundle to the cart."
msgstr ""
"Нужно выбрать как минимум один товар, чтобы добавить комплект в корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1277
msgid ""
"Please choose at least [min] in the whole products before adding this bundle "
"to the cart."
msgstr ""
"Нужно выбрать хотя бы [min] для каждого товара, чтобы добавить комплект в "
"корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1278
msgid ""
"Please choose maximum [max] in the whole products before adding this bundle "
"to the cart."
msgstr ""
"Нужно выбрать максимально [max] каждого товара перед добавлением комплекта в "
"корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1328
msgid "Premium support"
msgstr "Премиум поддержка"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1419
msgid "Have an error when adding this bundle to the cart."
msgstr "Произошла ошибка при добавлении этого комплекта в корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1425
msgid "\"%s\" has not enough stock."
msgstr "\"%s\" — не достаточно товаров в наличии."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1426,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1433,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1440
msgid "You cannot add this bundle to the cart."
msgstr "Вы не можете добавить комплект в корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1432
msgid "You cannot add another \"%s\" to your cart."
msgstr "Вы не можете добавить другой \"%s\" в вашу корзину."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1439
msgid "\"%s\" is protected and cannot be purchased."
msgstr "\"%s\" зарезервирован и не может быть продан."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1752
msgid "(bundled in %s)"
msgstr "(скомплектовано в %s)"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1842
msgid "No results found for \"%s\""
msgstr "Ничего не найдено для \"%s\""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1861
msgid ""
"Update price for all bundles contains this product. The progress time based "
"on the number of your bundles."
msgstr ""
"Обновить цену для всех комплектов содержащих этот товар. Время процесса "
"зависит от числа ваших комплектов."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1864
msgid "Update Price"
msgstr "Обновить Цену"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1868
msgid "Invalid product to use this tool!"
msgstr "Неверный товар для использования этой возможности!"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1871
msgid "This box content just appears after you publish the product."
msgstr "Это содержимое появится после публикации вами товара."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1910,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1960
msgid "Smart bundle"
msgstr "Умный комплект"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1917
msgid "Bundled Products"
msgstr "Товары в комплекте"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1974
msgid "settings"
msgstr "настройки"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1979
msgid "searching..."
msgstr "поиск..."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1981
msgid "Type any keyword to search"
msgstr "Укажите ключевое слово для поиска"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:1987
msgid "Selected"
msgstr "Выбрано"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2018
msgid "Regular price"
msgstr "Обычная цена"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2024
msgid "Auto price"
msgstr "Авто-цена"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2028
msgid "Disable auto calculate price?"
msgstr "Отключить автоматический посчет цены?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2028
msgid "If yes, %s click here to set price %s by manually."
msgstr "Если да, %s щелкните тут для установки цены %s вручную."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2032
msgid "Discount"
msgstr "Скидка"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2039
msgid "% or amount"
msgstr "% или число"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2045
msgid "If you fill both percentage and amount, the amount will be used."
msgstr "Если заполнить и процент, и число, то будет использоваться число"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2049
msgid "Optional products"
msgstr "Опциональные товары"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2053
msgid "Buyer can change the quantity of bundled products?"
msgstr "Покупатель может менять число товаров в комплекте?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2057
msgid "Limit of each item"
msgstr "Предел каждого элемента"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2068
msgid "Use default quantity as min?"
msgstr "Использовать количество по-умолчанию как минимальное?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2072
msgid "Limit of whole items"
msgstr "Предел всех элементов"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2085
msgid "Shipping fee"
msgstr "Стоимость доставки"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2088
msgid "Apply to the whole bundle"
msgstr "Применить ко всему комплекту"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2089
msgid "Apply to each bundled product"
msgstr "Применить к каждому товару в комплекте"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2094
msgid "Manage stock"
msgstr "Управление запасами"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2098
msgid "Enable stock management at bundle level?"
msgstr "Включить управление запасами на уровне комплектов?"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2102
msgid "Display price"
msgstr "Отображение цены"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2105
msgid "Custom display price for the bundle. E.g: From $10 to $100"
msgstr ""
"Настраиваемое отображение цены для комплекта. Например: от 10 р. до 100 р."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2113
msgid "The text before bundled products"
msgstr "Текст перед товарами коплекта"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2122
msgid "The text after bundled products"
msgstr "Текст после товаров комплекта"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2148
msgid "Add"
msgstr "Добавить"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2150
msgid "Remove"
msgstr "Удалить"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2153
msgid "Default quantity"
msgstr "Количество по-умолчанию"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2329,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2365
msgid "From"
msgstr "От"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2387
msgid ""
"The bundle \"%s\" could not be added to your cart from order again button. "
"Please buy it directly."
msgstr ""
"Комплект \"%s\" не может быть добавлен в корзину через кнопку повторного "
"заказа. Пожалуйста, купите его напрямую."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2496
msgid "Choose"
msgstr "Выбрать"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2502
msgid "Clear"
msgstr "Очистить"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2705
msgid "Bundle(s) low in stock"
msgstr "На складе мало комплектов."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2710
msgid "%s is low in stock."
msgstr "%s мало на складе."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2712
msgid "%1$s is low in stock. There are %2$d left."
msgstr "%1$s мало на складе. Всего %2$d осталось."
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2730
msgid "Bundle(s) out of stock"
msgstr "Комплекты закончились"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2735,
#: woo-product-bundle-premium/index.php:2737
msgid "%s is out of stock."
msgstr "%s к сожалению, закончились."

@ -1,530 +1,736 @@
# Copyright (C) 2019 WPC Product Bundles for WooCommerce
# This file is distributed under the same license as the WPC Product Bundles for WooCommerce package.
# Copyright (C) 2020 WPClever.net
# This file is distributed under the same license as the WPC Product Bundles for WooCommerce plugin.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WPC Product Bundles for WooCommerce\n"
"Project-Id-Version: WPC Product Bundles for WooCommerce 3.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://wordpress.org/support/plugin/woo-product-bundle\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_ex:1,2c;_n:1,2;_n_noop:1,2;_nx:1,2,4c;_nx_noop:1,2,3c;_x:1,2c;esc_attr__;esc_attr_e;esc_attr_x:1,2c;esc_html__;esc_html_e;esc_html_x:1,2c\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
"X-Poedit-SearchPathExcluded-0: *.js\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: woo-product-bundle-premium/index.php:68, woo-product-bundle-premium/index.php:89, woo-product-bundle-premium/index.php:896, woo-product-bundle-premium/index.php:919
"POT-Creation-Date: 2020-03-03T07:26:03+00:00\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"X-Generator: WP-CLI 2.2.0\n"
"X-Domain: woo-product-bundle\n"
#. Plugin Name of the plugin
msgid "WPC Product Bundles for WooCommerce"
msgstr ""
#. Plugin URI of the plugin
msgid "https://wpclever.net/"
msgstr ""
#. Description of the plugin
msgid "WPC Product Bundles is a plugin help you bundle a few products, offer them at a discount and watch the sales go up!"
msgstr ""
#. Author of the plugin
msgid "WPClever.net"
msgstr ""
#. Author URI of the plugin
msgid "https://wpclever.net"
msgstr ""
#: index.php:71
#: index.php:97
#: index.php:1167
#: index.php:1190
msgid "Add to cart"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:73, woo-product-bundle-premium/index.php:902
#: index.php:77
#: index.php:1173
msgid "Select options"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:79, woo-product-bundle-premium/index.php:908
#: index.php:84
#: index.php:1179
msgid "Read more"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:511
#: index.php:674
msgid "Once Every 5 Minutes"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:664, woo-product-bundle-premium/index.php:664
msgid "Product Bundles"
#: index.php:817
#: index.php:828
#: index.php:2214
msgid "WPC Product Bundles"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:674, woo-product-bundle-premium/index.php:1764
msgid "WPC Product Bundles"
#: index.php:817
msgid "Product Bundles"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:677
#: index.php:831
msgid "Thank you for using our plugin! If you are satisfied, please reward it a full five-star %s rating."
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:680
#: index.php:834
msgid "Reviews"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:682
#: index.php:836
msgid "Changelog"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:684
#: index.php:838
msgid "Discussion"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:691
#: index.php:845
msgid "How to use?"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:695, woo-product-bundle-premium/index.php:1249
#: index.php:849
#: index.php:1522
msgid "Settings"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:699
#: index.php:853
msgid "Tools"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:704
#: index.php:857
#: index.php:1523
msgid "Premium Version"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:708
msgid "Premium Support"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:716
#: index.php:865
msgid "When creating the product, please choose product data is \"Smart Bundle\" then you can see the search field to start search and add products to the bundle."
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:728
#: index.php:877
msgid "General"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:732
#: index.php:881
msgid "Price format"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:735
#: index.php:884
msgid "From min price"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:736
#: index.php:885
msgid "Min price only"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:737
#: index.php:886
msgid "Min - max"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:738
#: index.php:887
msgid "Regular and sale price"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:741
#: index.php:890
msgid "Choose the price format for bundle on the shop page."
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:747, woo-product-bundle-premium/index.php:1593, woo-product-bundle-premium/index.php:1616, woo-product-bundle-premium/index.php:1846
#: index.php:896
#: index.php:1980
#: index.php:2003
#: index.php:2312
msgid "Bundled products"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:751
#: index.php:900
#: index.php:1112
msgid "Position"
msgstr ""
#: woo-product-bundle-premium/index.php:756
msgid "Above add to cart button"
#: index.php:905
#: index.php:1117
msgid "Above the add to cart button"
msgstr ""
#: index.php:909
#: index.php:1121
msgid "Under the add to cart button"
msgstr ""
#: index.php:913
msgid "Under the title"
msgstr ""